O Fundacji

Fundacja Rodzina Rodła – w kilku zdaniach

Ustanowienie Fundacji

Ustanowienie Fundacji jest zwieńczeniem 20 – letniej pracy Fundatora na niwie Rodła w obszarze zapomnianego dziedzictwa naszych przodków (historia, edukacja, dziedzictwo narodowe, kultura). Skarbiec w postaci Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła uroczyście proklamowanych 6 marca 1938 r. na Kongresie Berlińskim jest drogowskazem w XXI wieku dla nowych pokoleń Polaków.

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oraz historyczno – edukacyjna w duchu Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła, dorobek i dokonania naszych przodków, są inspiracją do współczesnej aktywności na niwie Rodła. Fundacja wspiera zatem kulturę narodową oraz propaguje wszelką aktywność w tym kierunku adresując ją do Polaków i środowisk polonijnych.

Znak Rodła

Wraz ze Znakiem Rodła (symbolem Wisły i Krakowa) Prawdy Polaków spod Znaku Rodła są gwarancją właściwie pojmowanego i realizowanego w praktyce patriotyzmu adresowanego do wszystkich ludzi dobrej woli. W roku 2022 zostaje powołana do życia instytucja, która w sposób najlepszy z możliwych upamiętni dziedzictwo Polaków spod Znaku Rodła jako dobro wspólne kolejnych pokoleń Polaków, nadając dobrym i potrzebnym treściom współczesną i przyjazną formę. Dotychczasowy dorobek, doświadczenie i wiedza ekspercka Fundatora pokazały, że idea Rodła, która teraz realizowana będzie w ramach Fundacji Rodzina Rodła, jest powszechnie akceptowana, łącząca i bardzo potrzebna.

Pięć Prawd Polaków
Jesteśmy Polakami !
Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
Polak Polakowi bratem !
Co dzień Polak Narodowi służy !
Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle !

– to zdania uniwersalne i aktualne, rozumiane jako katechizm polskości i mały dekalog polskości.

Zarząd Fundacji

Tadeusz Szczyrbak
Prezes Zarządu Fundacji Rodzina Rodła

Monika Hirszfeld – Szczyrbak
Wiceprezes Zarządu Fundacji Rodzina Rodła